Het sociaal secretariaat Partena Profesional: advies en informatie

Als de oprichting van een onderneming al moeilijk genoeg is, dan is het beheer ervan dat nog meer. Bedrijven worden dagelijks geconfronteerd met de meest uiteenlopende problemen, vooral met betrekking tot hun personeel. Daarom is de tussenkomst van sociale secretariaten voor hen een reddingsboei. Deze bureaus zijn een grote hulp voor bedrijven bij het beheer van hun personeel, maar ook bij de uitvoering van andere administratieve taken.

Dit artikel gaat over een gerenommeerd sociaal secretariaat, Partena Professional. Hieronder vindt u een korte voorstelling van dit bedrijf en van de diensten die het aanbiedt.

Heeft u advies nodig? Wilt u de tarieven en diensten van verschillende sociale secretariaten vergelijken? Dat kan snel en eenvoudig dankzij onze site. Ontvang tot 5 gratis offertes. Deze dienst is volledig vrijblijvend.

Wie is Partena Professional?

Partena Professional is een sociaal secretariaat dat sinds 1948 actief is in België. Het bedrijf telt momenteel meer dan 1800 medewerkers en werkt samen met een groot aantal Belgische bedrijven en ondernemers, ongeacht hun grootte. Op basis van een jarenlange ervaring ontwikkelt Partena steeds nieuwe, efficiëntere en meer inclusieve vormen van arbeidsorganisatie voor bedrijven.

Partena Professional profileert zich nu als een echte expert in human resources management, een referentie in een land waar meer dan 9 van de 10 bedrijven de voorkeur geven aan de diensten van sociale secretariaten.

Het lidmaatschap aan de diensten van dit sociaal secretariaat is onderworpen aan de betaling van een bijdrage van 4,25% van uw sociale bijdragen. De basis voor deze bijdragen wordt bepaald in functie van uw netto belastbaar inkomen, andere verzekeringen die u hebt afgesloten en de optionele diensten waarvoor u kiest.

Welke diensten biedt Partena Professional aan?

Het aanbod van Partena Professional omvat verschillende diensten.

Loonbeheer

Dit is de belangrijkste dienst van het agentschap. Voor werknemers berekent Partena de salarissen, rekening houdend met opzeggingsvergoedingen, belastingen, vakantiegeld, bedrijfsvoorheffing en eindejaarspremies.

Hun bureau werkt ook samen met de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). Dankzij deze samenwerking innen en betalen zij de sociale bijdragen voor de aangesloten werknemers. Dit garandeert hun continuïteit van loon in geval van tijdelijke (ziekteverlof, moederschapsverlof, enz.) of definitieve (vervroegde pensionering) stopzetting van hun activiteit.

Sociale voordelen

Het lidmaatschap van de Sociale Dienst van Partena geeft de werknemers van de aangesloten onderneming recht op verschillende sociale voordelen. De werknemer krijgt een standaard sociale bescherming voor zichzelf en zijn gezinsleden.

Hij krijgt bijvoorbeeld zijn invaliditeitsverzekering uitbetaald als hij door een ongelukkige gebeurtenis in een situatie terechtkomt die hem verhindert zijn taken uit te voeren. Ook de gezinstoelagen en het wettelijk pensioen zijn uitkeringen waarop de werknemer recht heeft.

Een werknemer kan echter bepaalde aanvullende verzekeringen afsluiten. Het gaat meer bepaald om het aanbod van Partena Protect voor zelfstandigen en starters. De inschrijving op dit aanbod garandeert u een uitgebreidere dekking van de sociale zekerheid en een optimale bescherming van al uw inkomsten. Het gaat hier vooral om een fiscale en juridische bescherming.

Juridische bijstand

In de loop van hun beroepsleven worden werknemers vaak geconfronteerd met moeilijkheden of hebben ze gewoon behoefte aan degelijk advies. Of het nu gaat over de ondertekening of beëindiging van een arbeidsovereenkomst, de arbeidsvoorwaarden of de verloning, Partena Professional biedt haar leden gekwalificeerde juridische bijstand. Het sociaal kantoor beschikt over experts in arbeidsrecht die u in alle juridische procedures met raad en daad bijstaan.

Voor nieuwe bedrijven en industriële ondernemingen helpt het bureau conflicten te voorkomen door de personeelsregistratie te verzorgen. Ook bij conflicten met andere bedrijven, in dit geval oneerlijke concurrentie, zijn de diensten van dit bureau van groot nut. De tussenkomst van dit bureau bevordert ook een minnelijke schikking van arbeidsgeschillen die kunnen ontstaan tussen een werkgever en zijn werknemers.

Loonbeheer

Partena Professional neemt de plaats in van de ondernemingen voor het beheer van de lonen van de werknemers. Haar tussenkomst heeft het voordeel dat ze hen helpt om kostbare tijd te besparen. De ondernemingen kunnen zich dan concentreren op de ontwikkeling van hun activiteiten. Op dezelfde manier biedt het agentschap bedrijven een online payroll systeem voor alle werknemers en zorgt het voor de effectieve beschikbaarheid van salarisstroken.

Beheer van human resources

Partena Professional biedt oplossingen om de vaardigheden van uw personeel te optimaliseren. Het bedrijf implementeert een strategie voor de organisatie van activiteiten waarbij het welzijn van de werknemers centraal staat. Want zoals vele studies aantonen, is een gelukkige werknemer een meer succesvolle werknemer. De strategie van het bedrijf bestaat er eerst en vooral in om de beste werknemer voor de juiste job aan te werven.

Partena verzorgt al tientallen jaren een efficiënt HR-beheer voor bedrijven in België. Het spreekt voor zich dat het beheer van het personeel van een onderneming bewezen vaardigheden vereist. Het sociaal bureau van Partena zorgt niet alleen voor de aanwerving van uw medewerkers, maar ook voor hun beheer. Dit omvat aanwerving, ontslag en werkverdeling.

Vervulling van administratieve taken

Ook administratieve formaliteiten vormen een belangrijk onderdeel van de verplichtingen van een onderneming. In die context zorgt het sociaal secretariaat van Partena voor de uitgifte van de administratieve documenten van uw onderneming. Het voert ook alle verplichte elektronische aangiften uit. Denk maar aan de aangifte van de roerende voorheffing of de berekening van de sociale bijdragen.

Andere optionele diensten

Deze worden vooral aangeboden aan zelfstandige ondernemers. Ze omvatten onder meer een inschrijving op een microkrediet, deelname aan online informatiesessies en autoleasing, om er maar enkele te noemen. Ze vormen een bijzonder voordeel dat Partena voorbehoudt aan zelfstandigen.

Wat zijn de honoraria van het sociaal secretariaat van Partena?

De vergoeding voor een sociaal secretariaat bedraagt ongeveer 30 euro per maand per werknemer. Dit tarief varieert echter van secretariaat tot secretariaat en naargelang de gevraagde diensten. Het is dus belangrijk om offertes op maat te vragen en te vergelijken.

Met het sociaal secretariaat Partena Profesional kan de verstandige ondernemer vooruit. Op deze website kunt u op elk moment een offerte aanvragen. De offerte is nauwkeurig en u weet altijd wat u betaalt. Ontvang nu gratis en vrijblijvend offertes op maat.

Offerte aanvragen

✔️ Gratis offertes ✔️Volledig vrijblijvend